Między tradycją a nowoczesnością: Ewolucja ról płciowych w japońskiej rodzinie.

W fascynującej kulturze Japonii tradycja i nowoczesność łączą się. To połączenie ma szczególne znaczenie dla tradycji rodzinnych i relacji między płciami. Poprzez zanurzenie się w ten kulturowy tygiel można uzyskać niezwykłe spojrzenie na istotę życia rodzinnego w Japonii.

Kontekst historyczny Japonia, kraj o bogatej historii, przez wieki wykształciła specyficzną strukturę społeczną. Shintōizm i buddyzm, główne religie Japonii, miały istotny wpływ na role płciowe. Na przykład w shintōizmie bogini słońca Amaterasu uważana była za jedno z najwyższych bóstw, co nadawało kobietom szczególne miejsce. System feudalny, który istniał w Japonii aż do XIX wieku, ustanowił jednak wyraźne hierarchie. Mężczyźni, zwłaszcza samuraje, zajmowali tu pierwsze miejsce. Kobiety pozostawały raczej w tle, jednak ich rola jako strażniczek rodziny była nieoceniona.