Ojczym jest nowym ojcem?

Proces rozwodowy jest traumatyczną i bardzo trudną sytuacją dla wszystkich członków rodziny, a zwłaszcza dla dzieci. Zmienia się dotychczasowy styl życia, relacje rodzinne i role w rodzinie. W szczególności matki przejmują zadanie wychowania dzieci, zwłaszcza jeśli ojciec nie jest zaangażowany w życie dziecka, ale matki nie zawsze są w stanie sprostać tym zadaniom.

W rodzinach małżeńskich z dziećmi ojczymowie nie przejmują roli wychowywania dziecka, ponieważ ryzykują wejście w konflikt z biologicznym ojcem dziecka, konkurując z nim o wychowanie dziecka. Podkreśla się jednak, że nadmierne wycofanie się ojczyma z wychowania dziecka może również prowadzić do konfliktu z matką, gdyż często ma ona trudności w radzeniu sobie z dzieckiem i potrzebuje pomocy silniejszej osoby. Istnieją problemy, jakie ojczymowie mają w relacjach z dziećmi w rodzinach, w których ponownie zawarli związek małżeński: 1) Próba zastąpienia biologicznego ojca dziecka przez ojczyma, co nie jest dobrą strategią, zwłaszcza jeśli biologiczny ojciec utrzymuje kontakt z dzieckiem – w takim przypadku dziecko często opiera się próbom rodzicielstwa ojczyma.