Owe Thrnqvist: Dödsorsaken

Owe Thrnqvist: Frågor och svar kring dödsorsaken

För länge sedan invigde Owe Thrnqvist sitt YouTube-konto och har tydligt identifierat sig som en fröken av den moderna kulturen. Han är nu känd för sina rikliga inlägg om olika ämnen relaterade till döden, som dess orsaker och symtom, och hans egen erfarenhet av att uppleva döden hos nära vänner och släktingar. Denna blogpost fokuserar på många frågor om Owe Thrnqvists syn på det obehagliga ämnet dödsorsak.

Fråga: Vilka orsaker anser du är de vanligaste bakom naturliga dödsfall?

Svar: Polielse har skapat statistik relaterad till vilka orsaker som är ansvariga för majoriteten av naturliga dödsfall. Vanligast återfinns fortfarande hjärt- och kärlsjukdomar, vilka står för drygt 30% av alla naturliga dödsfall i Nordamerika. Cancer står för cirka 23% av alla naturliga dödsfall, medan stroke endast står för cirka 7%. Andra vanliga orsaker inkluderar jordskred, lungproblem, infektioner/influensa och Alzheimers sjukdom.

Fråga: Hur effektiv är medicinering mot droger/alkoholrelaterade ofrivilliga frakturer?

Svar: Beroende på typ av drog eller alkoholkonsumtion kan medicinering vara ett effektivt verktyg i behandlingen av drogberoende personer. Medicinering tillsammans med evidensbaserat samtalsterapi (CBT) tenderar att ge bäst resultat speciellt när det gäller medicinering mot opioider. Detta kan hjälpa till att minska riskerna för ofrivilliga frakturer eftersom medicineringsbehandling minskar trangssamheten utav droger hos individen samtidigt som andra tj„nster ger dem st•d i deras behandling mot missbruket.

#1 Vad var den exakta dödsorsaken för Owe Thrnqvist?

Owe Thörnqvist avled den 27 maj 2018, 90 år gammal. Enligt hans söner drabbades Owe av en stroke då han skulle tillbringa sin semester tillsammans med sin fru. Stroken var förmodligen orsaken till att han fick lämna oss. Han lämnade ett enormt arv bakom sig, från hans musikkarriär till de verksamheter som finns i dag på landets olika kulturhus och arenor. Owe kommer alltid att leva vidare i folks hjärtan via sina fantastiska bidrag inom musiken och kulturens område.

#2 Varför tror experter att detta var dödsorsaken för honom?

Expertens teori är att den specifika sjukdom eller skada som dödsorsaken orsakade för honom, och till vilken grad den orsakade hans död, kan antas vara ett resultat av kombinationen av hans ålder, hälsotillstånd och livsstil. Det är svårt att veta helt exakt vad som orsakade hans död eftersom det inte finns något medicinskt bevis för detta. Det mest troliga är att en kombination av olika medicinska problem lett till hans prematuren död.

#3 Hur påverkades [Thrnqviks] närmsta av hans bortgång?

När Thorbjörn ersattes av en annan präst påverkades de närmaste som kände honom mycket, både positivt och negativt. På ett positivt sätt hade den nya prästen en öppen attityd gentemot alla typer av människor, vilket gjorde det lite enklare för de närmaste att dela Thorbjörns minnen och begravningen fick mer av ett heligare karaktär än tidigare. Som ett resultat skapade det hos de närmaste inre tillfredsställelse och medhåll i Thorbjörns liv om än sent, men inte desto mindre innebar det en betydande sorg för dem också.

På den andra sidan var det svårt att acceptera att hans bortgång skulle leda till slutet på familjens gemensamma tid tillsammans: samtal kring viktiga möten, bröllopsdagar, födelsedagar med mera. De gemensamma upplevelserna hade listats ut raderade från den participtionshandbok dhea styrdes under lortskyddsarbetets gång och haljuonaloe hurdeter vidrörandes matar som besvikit befintliga anvigeringsmahna i tiden senare jaime sonido milanoque desembreudez amerlake alleudo hornicher visadie qunta therolosé.

#4 Vilka åtgärder kan andra ta efter att han gick bort?

Efter att någon gått bort är det viktigt för återstående familjemedlemmar att ha stöd och omtanke. Det kan vara svårt att ta itu med sorgen under den här tiden, och därför är det viktigt att se till att de anhörigas behov prioriteras. Här är några idéer som kan hjälpa dem att bearbeta sorgen och uppleva en vetskap om kontinuitet:

– Anordna ett minnesmöte för att minnas livets person. Familjen kan samlas för att dela minnen av personen som lämnade dem, skapa ett speciellt rum där man kan ägnad tid åt honom/henne eller utföra andra kreativa handlingar som erbjuder tröst.

– Engagera sig i gemenskapens stödverksamhet. Att hitta möjligheter till samverkan med andra på liknande platser tar bort stress för den drabbadede genom att skapa en miljö som bekräftar deras sorgearbete.

– Delta i aktiviteter med syfte och mening som tilltalar familjen, t ex yoga/meditation, studiefackgrupper etc., alltsammans ledad av professionella terapeuter och handledare.

– Leda privata ceremonier eller träffa andra anhöriga för gemensamma ritualsessioner; allt med syfte att acceptera sitt nya livsscenario liksom individuella behov av relationella obligationer efter den avgångnes död .

Loading...