Katia Elliott: Lär dig om hennes liv och karriär

Katia Elliotts blogg: 4 sätt att bygga upp din kreativa självkänsla

Koreanska entreprenörer har ständigt förespråkat vikten av att utveckla självkänsla som beror på sin kreativa potential och bakomliggande drivkraft. Katia Elliott tar det ännu längre genom att ge fyra direkt användbara strategier för hur man bygger upp sin personliga kreativa självkänsla.

Först rekommenderar Elliott att inleda denna process med en djup reflektion över ens egna idéer om “jag”. Fundera om nyttiga eller skadliga milieus som varit med och bidragit till din självbild, mål och ambitioner. Att ta sig tid att se helheten gör oss både mer beredda och fokuserade, vilket fungerar som en grundsten i det mentala arbetet vi alla behöver göra.

Elliott fortsätter sedan på att råda till att stanna up-to-date med de trender, diskussioner och produktutveckling som hormoner runtom i samhället. Denne praxis engagerar vuxna individer i en kontinuerlig dynamisk process då den uppmuntrar till ett aktivt inflytande över de ideer som strömmas genom samhaltet – innerst inne representeras du av dem du lyssnar på!

Dessutom tipsar Elliott om att etablera utrymme för det oprövade, spontana och riskfyllda: investeringen kan leda till olika opportuniter eller potentiella alternativer som annars inte hade materialiserats. Saker vi normalt inte betraktar kan leda till ovntade naturskapelser; dyker problem upp kan vi hitta nya möjligheter genom den tid vi lagt ner!

Sist men absolut inte minst understryker Elliott vikten av personliga inkubationstidspartier; adlandet “gör ingenting” brister ibland ur skygglapparna frn informationssamhltet. Att schoara frp just explicerat icke-produktivitetsbehov är avgörande i tiden då overbooksningen verkar eminenti omnipresent orsakasav neverending prioritering mellan onlinelcgaming?zoommeetung@googlecalendar…listenforcerarossatt undersutaobegr?svidandedomtv?kanalermedinfo & content…. Reserveratilla partiersssserjuintesistaformensperasi derslutfrihetfr&nemarengagersigiproblem&proseccienstraipeteosoriLy

Hur kan jag öka min tro på mitt eget kreativa arbete?

För att öka din tro på ditt kreativa arbete bör du tänka positivt och stege det verksamhetsmässiga arbetet med små steg. Practise praxis är nycklar för att utveckla en god självkänsla och uppfattning av ditt eget korrpus av arbete.

Starta genom att vara produktiv såsom skriva, måla, teckna, bygga eller en annan form av idéering varje dag. Planera vissa tid till helg eller andré ledighet som ger dig chans till återhämtning. Detta gör att du kan endast ta hand om all innovativ initiativ semesterar betydligt effektivare under de kortare perioder avi högproduktion, vilket stimulerar sjelförtroende, belönningsappeller och ”positiva vibbar”(positive vibes) i dina proeject. Utmana dig själv by forcing (by forcing,)dig in i olika miljor för inspiration men samtidig se till att behålla balansen mellan realism och regelbundna framsteg genom övning och etablerade processer/regler som styr dem.. Att ha en mentor fader figure har openbara fördelar på den fronten liksom delad feedback fran vengiar (from peers of collagues). Lyckalig jobba!

Varför är det viktigt att ta hand om sin kreativa självkänsla?

Det är viktigt att ta hand om sin kreativa självkänsla för att det kan spela stor roll i den mentala hälsan. Det kan ibland vara svårt att fortsätta skapa något utan att ha en positiv upplevelse av egenförtroende. Kreativitet är en unik förmåga som hjälper oss att uttrycka och överföra vår vision, meeningar och berättelser till andra. Att ha ett starkt självkoncept av det vi gör på kreativ front ger oss dessutom energi, glada tankar och idéer som kan leda till stora framgångar. Självkänsla är stressreducerande och gör att man blir mer produktiv, så det bidrar helt klart till ett bibehållandet av psykisk hälsa. En annan anledning är för att vi ligger bakom all the great ideas that stem from our imagination and intuition; genom olika crative beslut har vi chansen att lösa problem runtom i vardagen – från bevarande av naturen, framsteg inom modern teknologi, rymdforskning … there’s no limit to what creative minds can accomplish!

Hur förbättrar jag min instinktivitet när det gäller att skapa nya saker?

För att förbättra instinktiviteten när det gäller att skapa nya saker krävs en kombination av dedikation och etablerade processer. Det är viktigt att bestämma vilken typ av produkt eller tjänst man vill skapa, lufta idéer, göra research och planera resultatet. Om du har tid bör du använda dig av några design- och utvecklingsmetoder som till exempel Design Thinking med fokus på att finna problem som kan lösas, Prototyping med fokus på att testa olika lösningar, gemensamma workshops där gruppen samverkar, eller Kanban-metoden (kanbansystem) som tar fram alla delmål kopplat till helhetsperspektivet. Genom våra rutiner och arbetssätt skyddar vi mer tid till frihet och innovation. Friheten ger också plats för olika typer av experiment som kan leda till att man ser mönster i annorlunda situationer eller undersöker vad som händer under speciella omständigheter. Tillsammans med detaljerad feedback från personer som har erfarenhet inom det relevanta området kan du se bilderna tydligare, snabbare dra slutsatser om trender, beteenden eller offentliga reaktioner – precis de verktyg du behöver för att ta steg mot den ideella skapandeprocessen!

Vad kan jag göra för att skydda mina idéer och undvika underminering från andra?

För att skydda dina idéer från underminering av andra bör du fokusera på ett antal strategier. Först och främst, när du tänker ut en ny idé eller innovation, är det viktigt att vara diskret. Om du delar den med andra personer ska du se till att ha hand om konfidentiella uppgifter på ett sätt som inget går förlorat. Det kan inkludera användande av lösenordsskyddad information och säkerhetskopior som backas upp i molnet. Det är också viktigt att skapa tydliga partnerskap avtal om ditt projekt/idé involverar investeringar från andra individer. Detta kommer att hjälpa till att skydda din innovationsprocess från undermineringar. En annan metod är att delta regelbundet i branschevenemang som ger dig en chans till möten med olika experter; de kan ge dig extra perspektiv som kan hjälpa din innovativa process.

Loading...