Oliver Skifs och Hans Flickvän

Varför har Oliver skilts från sin flickvän?

Oliver och hans flickvän valde tyvärr att skiljas på grund av motsättningar som fanns mellan dem. Trots deras försök att kompromissa, var de ej kapabla till att lösa skillnaderna. Differenser i personliga åsikter, intressen och bakgrunder gjorde det omöjligt för dem att fortsätta sitt förhållande. Att flytta ifrån varandra medförde tuffa konflikter som slutade i ett tragiskt Bryta upp.

Vad gjorde Oliver för att orsaka separationen?

Oliver tog en enorm risk som sätter hans relation till test. Han fattade ett beslut som visar att han inte tycker att de två är lämpliga partner. För att orsaka separationen tog Oliver bort viktiga komponenter av förtroende och integritet från deras relation. Genom att utföra oförståeliga handlingar, som inte var godkända av partnern, tvingade Oliver sin partner till att ta ställning till om hen vill fortsätta den oproduktiva riktningen sitt förhållande hade tagit.

Hur hanterar Oliver sin relationsavslutning?

Oliver tar sig an relationsavslutningen på ett sätt som kombinerar professionalitet, humor och skicklighet. Han försöker att stanna så pragmatisk som möjligt och acceptera alla känslor och tankar som involverades i situationen. Han har lärt sig att hantera detta på ett ansvarsfullt sätt, avstå från fördomar och öppet lyssna till relationens slutgiltiga konklusioner.

I efterhand uppmärksammar han vanor som de två hade tillsammans, samtidigt som han förstår deras relativa behov i en relationsavslutning. Oliver ägnar tid åt att processa upplevelsen helt, varefter aktiviteter som mindfulness, journaling och terapi kan leda till personlig tillväxt eller positiva erfarenheter av relationsavslutningen. Genom att ta sin tid med detta ger Oliver sig själv de bästa förutsättningarna för att göra riktigt medvetna val i framtiden.

Vilka strategier har han för att komma vidare med sitt liv efter uppbrottet?

Han har ett stort fokus på att ta sig igenom det här svåra ögonblicket och han lägger mycket tid på att bearbeta de känslor som orsakats av uppbrottet. Det ska inte ta alltför lång tid innan syftet ändras från att bearbeta till att bygga; nämligen in i nya livsmönster genom att identifiera viktiga mål, finna mening i livet samt bli av med den negativitet som ofta följer en tung period i livet. Han tar befintliga problem som ett utmaning och omformar dem till lekfullhet och driv. Genom att utveckla strategier och ta ett steg framåt gör han sitt bästa för att återskapa sina premisser för ett lyckat liv. Strategier inkluderar: diskutera olika emotionella utmaningar med kompisar; dedikera egen tid ganska återhämtningsperioder; använda positiva tankar för att fokusera energi, uppmuntra självförtroende samt skapa struktur – vem du är, vad du vill ha ur livet, hur du kan nå dina mål. Han strävar efter att röra sig framåt mot etableringen av en sundare version av sig sjalv arbetat igenom erfarenheter som varit traumatiska. Till slut bestod hans strategi i det hela av en respektfull men passionerad relation mellan honom sjalv och omverdenen – genom vilket optimal vuxenvarelse kunde etableras.