Ojczym jest nowym ojcem?

2. Przedstaw mężczyznę i dziecko: Znajdź czas i miejsce, w którym wszyscy czują się komfortowo – na neutralnym gruncie.

Tak, aby dziecko nie czuło, że jego terytorium jest naruszane. 3 Jeśli biologiczny ojciec utrzymuje kontakt z dzieckiem, ważne jest, aby matka podkreślała, że pojawienie się ojczyma nie oznacza braku kontaktu z tatą. Wręcz przeciwnie: dziecko będzie miało innego przyjaciela oprócz ojca, z którym będzie mogło prowadzić zabawne i interesujące rozmowy oraz spędzać czas. Pozostanie w kontakcie z własnym ojcem i będzie komunikować się w taki sam sposób jak wcześniej. 4. matka pokazuje dzieciom bezpośrednio poprzez swoje zachowanie, jak powinny postrzegać ojczyma i jak powinny go traktować. Jeśli matka podnosi głos i obraża go, dzieci nie będą go szanować. Konflikty, poczucie upokorzenia i dyskomfort z ojczymem tworzą niezdrową atmosferę, która pogarsza relacje między mężczyzną a dziećmi. Z tego powodu on sam może opuścić związek, ponieważ uważa go za nieprzyjemny i upokarzający.