Micke Hagström: En introduktion

**Inledningen till Micke Hagströms musik: 4 frågor du bör ställa dig själv**

Micke Hagström är ett välkänt namn inom svensk musik. Han har funnits med på den nationella scenen sedan begreppet indie-rock slog igenom i mitten av 1990-talet och har hela tiden väckt intresse för sin unika och innovativa ljudbild. I inledningen till Micke Hagströms musik kan man ställa sig fyra frågor som leder till en djupare förståelse av hans verk: Hur ser ljudbilden ut? Vilken roll spelar texten? Vad är det som gör att han är ett så unikt artister? Och vilka genrer främjar hans konstförmåga? Genom att ställa sig dessa frågor kan man uppnå en bättre förståelse för Micke Hagströms musik och det som gjort honom så framgångsrik under alla de år som passerat.

Vad är micke Hagströms genomgående sound?

Micke Hagströms genomgående sound är en fullt utvecklad och mångsidig ton som sätter det speciella Hagström-avtrycket på varje gitarrist uppträdande. Hans ljud är karakteristiskt för en fylld, harmonisk ljudbild med ett massivt bass-element som ger sin spelare rå styrka och ett bredare dynamikregister från mellanregistren. Han har även introducerat sig själv till olika pedalset som förstärker den rnb inspirerade funk influensen i hans spela med sina open chords, glidar och progressiva riffing takter. Det genomgående ljudet är modernt, men bygger på en traditionell blues baserad gitarristisk anslutning; vokalen träder fram och drivets texturer visar tydligt Hagströms eleganta produktion av moderna/traditionella fusioner.

Vilken betydelse har det att finnas i olika musikstilar som blues, jazz och rocknroll för Hagström?

Att vara involverad i olika musikstilar som blues, jazz och rocknroll har stor betydelse för Hagström. Genom att bli bekant med den rike kvarlevan av traditionellt material som finns inom de olika stilarna kan Hagström lära sig otaliga musikaliska aspekter. Detta gör det möjligt för dem att utveckla sina egna unika musikaliska vägar. Att involveras i dessa typer av musik ger även Hagström museinspiration från artister som kommit före dem, vilket skapar en solid bas till bandets egen individuella sound. Det erbjuder bandet nya möjligheter att expandera deras intressanta musikaliska landskap också.

Hur påverkar musiken hans tonsättningar?

Musiken har en enorm inverkan på kompositörens tonsättningar, från vilka melodier och arrangerade tempovalser som används till var sjunde tonlägen. Det är musikens unika karaktär som gör att tonsättarna kan skapa rymder i kontexten med mystik och dramatik. De olika typerna av instrument som används vid tonläggning har också ibland en stor inverkan, med ytterligare element av textur till musiken. Det vanliga är dock att instrumenten bara förstärker den ursprungliga tolkningen av musiken snarare än att göra det hela till en ny låt. Genom att skapa melodiska linjer internt i vissa stycken kan tonsattaren ge tillbaka en speciell upplevelse eller inlevelse för lyssnaren. Musiken ger tonsatta fartyget med det andra mönstret som ligger bakom, något som sedan återspeglas i insatserna genom tidsperioder eller stilar, vilket leder till den bluesiga subtonen eller romantiska funktionella ornamentationerna.

Hur lyckas han skapa brygga mellan akustiska och elektriska instrument?

Han lyckas skapa en brygga mellan akustiska och elektriska instrument genom att förstärka ljudet av en akustisk instrument med elektrisk kraft. Detta görs vanligtvis genom användningen av förförstärkare, effekter-processorer, specialmikrofoner eller helt enkelt genom att ansluta det akustiska instrumentet direkt till inspelningsutrustningen. Genom att kombinera dessa olika tekniker kan musiker skapa nya toner och sound som är specifika för deras artiststil samtidigt som instrumentens traditionella drag bevaras. Resultatet blir ofta ett unikt sound som bryter de gränser som uppstår mellan akustiska och elektriska instrument.