Maria Forsblom och hennes familj

# Maria Forsblom – Familjens Historia

Maria Forsblom- Familjens Historia är en blogg som presenterar en fascinerande och levande beskrivning av Maria Forsbloms familjs historia. Bloggens huvudfokus är att presentera familjens historia genom foton, muntliga berättelser, forskningsresultat och till och med recept. Det monteras även samman långa biografiska utdrag från föregående generationer som bidrar till att skapa ett autentiskt billede av deras livsvägar.

Alla som har intresse för sitt ursprung kan hitta sin upplösning i Maria Forsbloms blogg, där informationen presenteras med djupgående kunskap och professionalisim. Genom det humoristiska skrivsättet, den personliga stiltouchen och insikterna som delas rakt ur livet på landsbygden, tar bloggen dig hela vägen in i marias familjes dagliga liv på 1800-talet. Lika plötsligt transporteres de läsare man tillbaka till modernt samhädlle, desses problem and successer all ages. Bloggen är strukturerad professionell med informationstext, bilder akkumulerade efter geografisk region / tidperiod Sammantaget ger Marias blogg en fin presentation av hur modern teknologi kan användas för att nya insikter om familjen Forsblom och deras erfarenheter genom tiderna skall ges ett lyft!

Varför är det så viktigt att bevara och föra vidare min familjs historia?

Att bevara och föra vidare sin familjs historia är mycket viktigare än man lätt kunde tro. Det ger nykomlingar från två, tre eller flera generationer en inblick i släktens förflutna och det gör att de kan identifiera sig med den gemensamma arv som de har. Fördelarna med att hålla den levande genom minnen, berättelser och traditioner tar ofta lokala identitetsfullständigheter till helt nya höjder.

Familjen är en central del av varje person som lever idag, eftersom den utgör fundamentet för mycket av vad vi bland annat tror på, vem vi själva blir som individer och hur vi interagerar med andra. Genom att studera släkthistorien kan du upptäcka unika drag inom din familj under många olika epoker samtidigt som du uppskattar kontinuiteten mellan generasjonerna som format liv och hittills obesvarade frågeställningar inom områden så stora som migration, anständighet, maskulinitet etcetera.

Vad kan jag göra för att skydda och bevara familjeminnen?

Familjeminnen har ofta stor personlig och sentimental värde för anhöriga. För att bevara dina familjeminnen kan du låta kvalitativt högkvalitativa fotouppladdningar, såsom en professionell proffsfotograf som tar utmärkta familjeporträtt. Du kan även digitalisera gamla foton, tryck upp dem på högkvalitativ fotopapper eller framkalla dem genom en app som Snapfish. Om du har mer tid och budget är det även ett alternativ att införskaffa en skanner och digitalisera din bildsamling hemma. När du har mottagit bilder eller scanstat debiteringsbevis så se till att backa upp allting till molnlagring, online-arkiv lagringsfunktioner som iCloud Drive eller Google Photos (dessa funktioner erbjuder ibland fri lagring), så att de alltid finns kvar på nätet ifall de råkar förstöras hemma. Det finns också olika hemsidor och appar som kan hjälpa dig skapa speciell collager från dina gamla familjealbum med modern teknik! Att dela historier över var man gick i skolan i barndomen, hur muchsigneringarna ser idag stoppade leksaker från babyhooden är oftast intressanta minnen som folk gillar att lyssna till. Du kan starta din egna blogg om familjen med professionella bilder, roliga berättelser om släktminnen etc., Skriv tips som andra familjer kan använda sig av samtidigt se till att dela den vackra berättelsen om ditt eget liv tillsammans med din stora horde av present-, natt-, minnesoch -skysprobbearker! Skulle det inte vara trevligare mottagning för barnbarnen om slagskrutan från farmors barndom eller taflan landskappet från juli-turnén 1972 placerats inne?

Hur hittar jag dokument som berättar om min släkts historia?

Att hitta information om din släkts historia behöver inte vara alltför utmanande. Det första steget är att undersöka den officiella, skriftliga dokumentation som finns tillgänglig. Kontakta lokala och nationella myndigheter eller nätverk som syftar till att främja och bevara släkthistorisk kunskap, dessa kan t ex vara genom arkiv, museer eller bibliotek. Arkiven är sannolikt det bästa förstahandsvalet. Historiker som specialiserat sig på släktforskning brukar kunna hjälpa dig att hitta avhandlingar, gravtal och folk-och billedregister som bidrar med ytterligare ansikten på din familjs historia.

Detta betyder dock inte att du måste upphöra med online-sökningsmetoder i jakten på information om din släkt. Ett inkluderande första steg är att söka via diverse sociala medier; Googla namnen på dina anfader och se vad du får fram! Flera webbsidor syftar till att samla släktinformation och gör det enkelt för dig att prenumerera på de trådar/strömmar som leder till din släktgruppering. Under resans gång har du sannolikt vissmycket information hemifrån – gammalt bric-a-brac från tidigare generationer , familjeband – dyker upp under jakten på dukumentation om anfarter Dessa sidor har olika typer av funktioner men de flesta innehåller termer som biografisk / genealogisk information .

Hur stegvis skapar jag bild av min families historiska bakgrund?

För att skapa en bild av din familjs historiska bakgrund kan du använda olika källor för att samla information. Du bör inleda genom att intervjua äldre medlemmar i familjen för att ta reda på vad som har hänt sedan tidigare generationer. Det kan inkludera frågor om platser dit de har flyttat, vilka religioner och traditioner de har utövat, hur länge de har boende i sina nuvarande hem och mycket mer. Genom deras berättelser kan du skapa en helhetsskildring av deras livshistoria.

Du kan även undersöka arkiv eller andra offentliga dokument för att bygga ut din kunskap. Kombinera detta med ny teknik; leta efter sociala media-profiler, webbsidor och annan relevant information om enskilda personer i familjen som hjälper dig förstå vilken tid de bodde under och vart de befann sig då.Ibland erbjuds det spårningstjänster online som du kan använda för att upptäcka släktforskningsdata som till exempel ursprungsbefolkningar, migrationer osv. tillsammans med ytterligare detaljer relaterade till den enskilde personen som namns betydelse, stavningsvariationer eller dolda syskonbekantingar som aldrig hade träffats etc..

Således kan sammanslagningen av all data identifieras mönster inom din familjs historiska skepnad, vilket i sin tur kommer ge dig en tydligare picture av deras unika respektive bergoft om framgång eller misslyckande under olika levnadsperiodes evenemang etcetera.

Loading...