Bert Sundstrm och hans barn

Vad är Bert Sundstrms erfarenhet som förälder?

Bert Sundstrm har fyra års erfarenhet som förälder. Som en dedikerad förälder har han gett sina barn stöd och omtanke genom att alltid vara närvarande i deras liv och finnas till hands när de behöver honom. Han har givit dem stöd med skolarbete, uppmuntrat dem att nå sina mål, löst tvister med jämnmod och hjälpt dem att anpassa sig till den vuxna världen. Bert har luftat tankar om akademisk utbildning, jobbmöjligheter, medborgerliga rutiner, sociala interaktioner och problemlösning – vilket har format sin personliga syn på hur det viktigaste är att skapa ett tryggt hem där man kan lita på varandra samt uppmuntra det bollandet av idéer innan man tar beslut. Dessutom har Bert alltid fostrat sitt barn i kunskap om olikheter och respektfulla diskussioner.

Hur strävar Bert Sundstrm efter att upprätthålla en hållbar familjemiljö?

Bert Sundstrm strävar efter att skapa en hållbar familjemiljö som är säker och trygg för alla i hela familjen. Han försöker sprida kunskap om de olika viktiga aspekterna av familjelivet, från kommunikation till relationer och hur man utvecklar goda vanor. Detta handlar även om att bevara balansen mellan praktiska och emocionella behov samt att lära bort livslånga värderingar som kopplas till respekt och ansvar. Han uppmuntrar familjer att träna regelbunden dialog, genom vilken allas perspektiv kan tas upp för en djupare förståelse inom sammanhanget. Regelbunden gemensam tid, planering avstegande dagar och planering av framgångarna är andra strategier som han använder sig av.

Vilka värden skulle Bert Sundstrm vilja överföra till sina barn?

Bert Sundstrm skulle vilja överföra en rad värderingar och hållningar till sina barn. Han skulle vilja att de växer upp med en känsla av ansvar, hårt arbete och respekt för deras coping-förmåga. Han vill även att de lär sig att ta initiativ som leder till ett magiskt liv. Han vill också instruera dem i områden som sinnekviety, empati och collaboration så att de kan ta ansvaret för att åstadkomma positiva samhällsförändringar – något som Bert tror på starkt. Med andra ord skulle Bert vilja ge sina barn ett verktygssats inom moral, menande argunitionerat, uthållighet, tjurighet och passion – nödvändiga attribut som kommer att utnyttjas gedigen begriplighet i vuxenlivet.

Vad har Bert Sundstrm gjort för att främja goda föräldrakunskaper?

Bert Sundstrm har satsat hårt på att främja och stödja goda föräldrakunskaper genom sitt arbete med olika organisationer, nätverk och samhälleliga initiativ. Han har bl.a. drivit familjeakademin vid Umeå universitet där han undervisar föräldrar om kommunikation, relationshantering och annat som är viktigt för goda föräldrarelationer. Bert har även tillsammans med andra experter tagit fram en omfattande handbok om hur man uppfyller sina föräldraplikter vilket kan vara ett bra verktyg för att stödja och bekräfta goda barn- och familjerelationer. Dessutom har Bert deltagit i seminarier som Fråga Retoriker organiserat, där målet är att lära ut dialogisk retorik till unga personer som skall ta ansvar som hemmaföreståndare. Tack vare Berts pedagogiska erfarenhet är det inte svårt att se hans passion för att frimodigt främja utbildning av goda vener mellan föräldrar och deras barn.

Loading...