Olycka Lerum Idag

Olycka Lerum Idag |Spåret har två separata ljudinspelningar. Det finns ett spår som fungerar som förbindelse mellan de två spåren strax öster om Lerums station. Den 16 november 1987 utfördes underhåll på växeln som förbinder det västgående spåret (spåret som går till vänster mot Göteborg) med övergångsspåret.

Denna växel var placerad på vänster sida av spåren. Fjärrtågsklareraren i Göteborg såg växeln som inställd för körning rakt fram, när den i verkligheten var inställd för körning in på övergångsspåret, som är det spår som för tåget över till högerspåret på väg mot Göteborg. Detta berodde på att två ledare var förväxlade och plus- och minusanslutningarna gjordes felaktigt.

Olycka Lerum Idag
Olycka Lerum Idag

Eftersom signaleringsarbetet var avslutat och tågklareraren ansåg att situationen var normal, beviljades tillstånd för ett intercitytåg på väg mot Göteborg som innefattade ett lok samt sju vagnar att passera växeln med en hastighet av 110 kilometer i timmen.

Olycka Lerum Idag
mer information kommer att uppdateras så snart som möjligt

Till följd av att växeln var i fel läge tvingades tåget göra en skarp bankning vid den skarpa kurvan som ligger vid korsningsspåret, vilket i slutändan ledde till att det leddes in på det motsatta spåret. I samma ögonblick var ett identiskt InterCity-tåg på väg från Göteborg till Stockholm på väg mot Lerums station från motsatt håll med en hastighet av hundra kilometer i timmen.

Detta tåg bestod av ett lok och tre vagnar. [På grund av detta körde tågen frontalt in i varandra strax väster om stationen. Båda loken stod enligt uppgift helt upprätt innan de kollapsade till marken, enligt ett ögonvittne.