Katrin Zytomierska Längd

Katrin Zytomierska Längd |2008 var hon och Peter Jihde medprogramledare för TV400-programmet Idol:Eftersnack, som var en spin-off av den ursprungliga Idol 2008-tävlingen. Under säsongen 2009 av “American Idol” gjorde hon om sin roll som programledare för “Idol Eftersnack”. Utöver det var hon värd för showen Sunday Supreme på MTV.

Katrin Zytomierska var gäst i hälsoprogrammet Du är vad du äter, som sändes i TV3 år 2008. Katrin Zytomierska medverkade i morgonprogrammet VAKNA! tillsammans med The Voice på Kanal 5 och The Voice 2009. Under det året tävlade hon i tävlingen.

Varje torsdag fick hon i uppdrag att kommentera aktuella händelser, fenomen och personligheter under vinjettnamnet “Arga snackarn”, en moniker som härrörde från realityserien “Arga snickaren”.

Zytomierska hade år 2020 ett samtal med överläkaren Johnny Ludvigsson om den svenska Coronaplanen. Debatten väckte uppmärksamhet och SVT anklagades för falsk balans, vilket ger ett oproportionerligt stort utrymme åt en åsikt som inte bygger på fakta. I det här specifika fallet presenterade Zytomierska en åsikt som inte var baserad på vetenskap, medan Ludvigsson framförde åsikter som var baserade på vetenskapliga bevis.

Katrin Zytomierska Längd
1.6m

Katrin Zytomierska Holding AB är moderbolag till Katrins gbag AB, som Zytomierska driver tillsammans med Bingo Rimér. Zytomierska är VD för Katrin Zytomierska Holding AB. Hon är delägare i verksamheterna Clean Eating AB och By Rimér AB tillsammans med Rimér. . Tidigare var hon VD för grossistverksamheten känd som Perfection Urban Representative Effort, eller PURE.

Hon tryckte på en fiskolja som hon säljer under Coronapandemin (Covid-19), och sa att den skulle ha potential att förbättra immunförsvaret. Hon tillhandahöll dock inga vetenskapliga data för att stödja sitt påstående. På grund av detta har hon blivit anmäld till Konsumentverket mer än hundra gånger.

Katrin kommer att börja köra en “deff” från och med idag och fortsätter under de närmaste veckorna. Vi har kommit fram till att hon bör engagera sig i en delvis fasta (enligt hennes eget val) och konsumera så lite processad mat som är mänskligt möjligt.

Eftersom Katrin inte ofta konsumerar mycket mat, lägger vi mer vikt vid mängden protein hon konsumerar. Vi har fastställt ett lägsta dagsbehov på 100 gram, vilket är svårt för henne att uppfylla med tanke på att hon inte gillar att äta mycket mat på en gång.

Hennes kost kommer att bestå av tre måltider, som var och en kommer att innehålla 20 gram protein, och hon kommer också att konsumera två mellanmål som vardera innehåller 20 gram protein.

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit skanna hennes kropp i 3D och idag mätte vi hennes nuvarande mått med en mätsticka så att vi kan spåra eventuella förändringar som kan inträffa under de närmaste veckorna. Målet är att förbättra muskeldefinitionen och samtidigt minska mängden bukfett i största möjliga utsträckning.