Ebba Busch Pojkvän

Ebba Busch Pojkvän |Busch växte upp på Gunsta utanför Uppsala. Hon började sin utbildning på Livets Ords grundskola och avslutade sin gymnasieutbildning på IB-programmet på Katedralskolan. Hon kämpade från depression när hon var tonåring, och hon har beskrivit detta ögonblick i sitt liv, särskilt under hennes sista år på gymnasiet, som tiden då hon “slog väggen”.

Det dåliga bemötandet som hennes mormor fick av hemtjänsten var drivkraften till hennes engagemang i politiken.Busch påminner också om hur hennes mammas upplevelser vid möten med Försäkringskassan och det offentliga när mamman var sjukskriven på grund av stress inspirerade hennes politiska aktivitet. Busch säger att hennes politiska engagemang har påverkats av hennes mammas erfarenheter.

Ebba Busch har varit anställd som friluftsmålare i totalt fem säsonger under sin tid som student vid Uppsala universitet , där hon även genomfört akademiska kurser inom området freds- och konfliktstudier. Hon tillbringade de akademiska åren 2007 och 2008 i Bryssel, där hon arbetade som stagiaire i Europaparlamentet under överinseende av den kristdemokratiska parlamentsledamoten Lars Wohlin. Dessutom har hon erfarenhet av att arbeta som PR-konsult i Stockholm.

Under Buschs ledning har partiet tenderat att glida åt höger. Beslutet att dra sig ur Decemberöverenskommelsen fattades av partiet i oktober 2015, vilket ställde det i strid med de andra tre Allianspartierna.

Efter krisen som inträffade i regeringen 2014 träffades i december 2014 en överenskommelse som gick ut på att Allianspartierna gick med på att rösta igenom de budgetar som regeringen Lofven I skulle arbeta fram under mandatperioden 2014–2018. Denna överenskommelse nåddes efter krisen som inträffade 2014.

Den 26 juli 2017 meddelade Busch och de övriga partiledarna för Allianspartierna att de mot bakgrund av den informationsteknologiska skandalen som inträffade på Transportstyrelsen hade för avsikt att lämna in en misstroendeförklaring mot Peter Hultqvist ( försvarsminister), Anna Johansson (infrastrukturminister), och Anders Ygeman (inrikesminister). Jimmie Kesson, ledaren för Sverigedemokraterna, gav sitt stöd till misstroendeförklaringarna också.

Eftersom Johansson och Ygeman i slutändan beslutade sig för att avgå från sina befattningar var det bara Hultqvist som fanns kvar att löpa risken att ett misstroendevotum riktades mot honom.Den 15 september 2017 fattades beslut i frågan, och en av grupperna som deltog i omröstningen var Kristdemokratiska partiet som leds av Busch. Hultqvist kunde däremot rädda sin post som försvarsminister eftersom Centerpartiet och Liberalerna, som också är medlemmar i Alliansen, beslutat sig för att inte längre stödja misstroendeförklaringen.

Efter ett kort snack om ren jakt frågar Margaux Dietz om Ebba Busch också jagar en ny kompis. Frågan verkar inledningsvis ställas av Kristdemokraternas partichef, men sedan kommer hon med ett ärligt och entydigt kärleksbudskapEh, nej, det gör jag inte. Ebba Busch citeras för att ha sagt: “Jag har sagt det här: om jag har något nytt att dela med mig av på den fronten, då kommer jag att göra det.”

Ebba Busch får också förfrågningar om sitt privatliv och Margaux Dietz undrar om hon finns på Tinder.

Nej, jag är inte på den platsen. Jag återkommer till det ämnet när jag har något att säga, varför jag tog upp det i första hand.

Ebba Busch Pojkvän
NIKAS

Ebba har utvecklat sina tankar om att leva ett singelliv för tidningen Svensk Damtidning.Jag har ett ansvar gentemot mina barn utöver mitt uppdrag inom politiken.

Däremot är Sveriges folk ganska intresserade av att lära sig mer om en ny möjlig romantisk partner.

Dagen då hon och hennes exman meddelade nyheten att de skulle skilja sig, slutade inte telefonen att ringa med reportrar som ville veta om hon hade gått vidare och hittat en ny partner.

Det har rapporterats av ett antal nyhetskanaler att Ebba var romantiskt inblandad med musikern Markoolio; hur korrekt är denna information?

Under valrörelsen inför riksdagsvalet den 9 september 2018 propagerade Busch för en rad frågor, varav en förstatligande av landstingen. Detta gjordes med målet att förenkla sjukvårdssystemet och göra det mer rättvist över hela landet.

I september 2018 presenterade hon också ett förslag om att bilda nya regionala behandlingscenter specifikt riktade till patienter med astma, koldioxid, psykiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar och diabetes – enligt samma modell som befintliga regionala cancercentra. Dessa nya behandlingscentra skulle utformas efter de befintliga regionala cancercentrumen.