Maria Wetterstrand Pojkvän

Maria Wetterstrand Pojkvän |Wetterstrand gick på S:t Eskils gymnasium efter uppväxten i Eskilstuna stad, där han är född och uppvuxen. Hon gick på Göteborgs universitet och tog sin magisterexamen i biologi där. Utöver det var hon ett år som krönikör för en dagstidning och ytterligare ett år som sekreterare på Miljöpartiets riksdagskansli. Hon gick också ett år på folkhögskola och gick där en teaterklass.

Efter valet 1988 gick hon med i Miljöpartiet och fortsatte med att grunda ett kapitel i Gron Ungdom i sin hemstad. Hon är fortfarande aktiv i båda organisationerna idag. Hon fungerade som talesman för Gron Ungdom tillsammans med Paulo Silva från åren 1996 till 1999.

Under hela 1990-talet var hon ordförande för ett antal gröna partikongresser som ordförande. Hon var en aktiv deltagare i kommunpolitiken i Göteborg mellan åren 1998 och 2000 och var både ledamot av kommunfullmäktige och ordförande i konsumentnämnden

För några dagar sedan kom det fram att SVT i Fredrik Reinfeldts utfrågning använt sig av en överläkare som ifrågasatte regeringens sjukförsäkringsregler samtidigt som chefsöverläkaren anställdes i Socialdemokraternas valrörelse. Detta avslöjande kom bara några dagar efter att det kom fram att överläkaren hade ifrågasatt regeringens sjukförsäkringsregler.

Utbildningsradion, som ansvarade för programmet “Skolfront” i går kväll, och SVT, som sände programmet, valde att inte informera sina tittare om programledaren Natanael Derwingers tidigare relation till miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand. Detta beslut fattades trots den debatt som uppstod efter händelsen.

Wetterstrand deltog i riksdagsvalet 1998 och utsågs därefter till ersättare. Efter att Birger Schlaug lämnat in sin avskedsansökan från kontoret, valdes hon att ersätta honom som ordinarie parlamentsledamot med början den 17 oktober 2001.

Hon var vice ordförande i näringsutskottet i riksdagen 2010–2011, efter att ha varit ledamot i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen 2001–2002.

Wetterstrand lämnade sin avgång som riksdagsledamot i september 2011 och Per Bolund valdes därefter att ta över i den egenskapen med början den 16 september 2011.

Wetterstrand fungerade under åren 2002–2011 som talesperson för Miljöpartiet [9] vid sidan av Peter Eriksson. Totalt fick partiet 4,5 till 7,3 procent av rösterna under de tre riksdagsval som hölls medan hon och Eriksson ledde det. Dessa procentandelar ökade för varje val som den deltog i.

Wetterstrand meddelade i augusti 2011 att hon kommer att avgå från sin tjänst som riksdagsledamot i samband med riksdagens invigning i september samma år. Sedan dess har Wetterstrand varit aktiv i den gröna rörelsen som fristående föreläsare och debattör.

2015 fick hon posten som ordförande i det nybildade Miljömålsrådet, vars ansvar det är att samordna det arbete som de svenska myndigheterna gör när det gäller miljön.

Vi har diskuterat det länge. Redaktörerna såg till att meddela mig detta i förväg, inte för att de var oroliga över hans potentiella fördomar, utan snarare för att de var medvetna om att det kunde finnas problem i denna fråga.

Maria Wetterstrand Pojkvän
Ville Niinistö

Vi har inte haft ett samtal om det än. Min arbetsplats är hem för en mångfaldig grupp individer, som var och en ger en unik uppsättning erfarenheter och perspektiv till bordet. Det är inte relevant för oss vad folk gjorde när de var yngre; Det viktiga är hur väl de utför sitt jobb.

Natanael Derwinger beskrivs i Backlander som “en vackert opartisk sändare”, som publikationen uttrycker det.

Paret har varit tillsammans tillräckligt länge för att få två avkommor. Enligt Iltalehti har paret gjort upp om beslutet att dela vårdnaden om barnet.

Mellan åren 2002 och 2011 tjänstgjorde Wetterstrand vid sidan av Peter Eriksson som en av Miljöpartiets officiella talespersoner. Både Wetterstrand och fru Niinisto har haft en lång och fruktbar politisk karriär i sina respektive ursprungsländer. De kunde lösa sitt boendedilemma under en lång tid genom att låta Niinisto tillbringa de flesta helgerna i Sverige med sin familj. Men ibland gick Wetterstrand med barnen i motsatt riktning.

Under valrörelsen 2010, när Maria Wetterstrand och MP var med i den rödgröna alliansen och hade ett späckat schema, tog maken extra ledigt från arbetet för att kunna ta huvudansvaret för barnomsorgen. hemma i Sverige. Detta var under tiden som Maria Wetterstrand tjänstgjorde som medlem i den rödgröna alliansen.

Jag är medveten om att de var romantiskt inblandade för tjugo år sedan; men detta påverkar inte på något sätt sättet på vilket vi observerar valet. Dessutom, som åskådaren kan se med fullständig tydlighet, har det inte förändrat diskussionen på något sätt. Innehållet i lådan är det som kommer att utvärderas för detta ändamål.