Johan dalman familj

Johan dalman familj

Johan dalman familj |Knut Dalman, regissörens son, och Maj Tegström, skådespelerskan, fick en son som hette Johan. Margareta Nisser Dalman, senior intendent för Kungliga samlingarna, är hans hustru. Tre barn finns i familjen.

Uppsala ärkestift vigde Dalman till präst 1990. Biträdande kyrkoherde i Enköping; sekreterare för teologi och ekumenik i Uppsalas kyrkokontor; och utgivare av Verbum förlag.

Anthony Ashley Cooper, den tredje av Shaftesbury teologiska estetika, doktorerade 1989 med en avhandling med titeln Guds tilltal in the beautiful (The voice of God in the beauty of Anthony Ashley Cooper, third Earl of Shaftesbury theological aesthetics).

Som ett resultat började Harris Manchester College i Oxford, England, bedriva forskning 1990/91. Från och med 2008 tjänstgjorde han som katedralens dekan. Anglikansk hängivenhet är av särskilt intresse för Dalman, särskilt i ljuset av Högkyrkans bekräftelse av katolicismen.

Med Lennart Koskinen var Dalman år 2003 kandida i Visby stifts biskopsvalet.

Hans kandidatur till Linköpings borgmästarpost tillkännagavs 2010, men hans kampanj försvann efter att nomineringsrösterna visade att han endast hade fått 79 röster av 532 avgivna.

I nomineringar till Svenska kyrkans ärkebiskopsvalet 2013 ingick Dalman som en av fem kandidater. At fick han 4 procents andel av nomineringsvalets röstern.

Några gånger senare, i svenska år 2022, transporterades han till nästa omgngen, där han stod framför biskop Martin Modéus. Dalman hade 28,7 % andel av talarstolen från första valomgngen.

Den 8 juni kallade Martin Modéus Antje Jackeléns arvtagare som arkeolog och Johan Dalman fortsatte sitt arbete i Strängnäs stift som biskop.

Johan dalman familj

Johan Dalman säger till SVT Sörmland att han är “ödmjuk och hedrad” över att ingå i en så förnämlig skara nominerade. Som han också påpekar vill han vid denna tidpunkt i processen inte lämna några ytterligare kommentarer.

Den 30 mars genomförs ett nomineringsval, där minst fem kandidater väljs för att gå vidare till den första omröstningen, som äger rum den 18 maj.

Johan dalman familj

Johan dalman familj