Per skoglund familj

Per skoglund familj

Per skoglund familj | Även om det är möjligt att Per Skoglund lyckas är det inte givet. Med sin trevliga framtoning och omfattande engagemang har han etablerat sig som en av de populäraste folkkäraprofilerna på kanalen.

Om du inte kan nå någon via telefon får du hjälp av någon av Sveriges möjligen trevligast och även längsta telefonister.

Per Skoglund och Paula Ahlström är två av Sveriges mest välkända och respekterade landsvägsåkare.

Förutom att köra en mindre frekventerad rutt via Blsta, Uppsala och Stockholm ansvarar de för en mindre frekventerad rutt genom Blsta.

För den oinvigde finns två hästar i knuten med varsin två olika stycken i sin träning.

Dietrichs filosofi är att uppmärksamma både sport och mänskliga rättigheter i de mest avlägsna delarna av världen.

En av de ursprungliga hostarna (Thunderinmyheart) skapade ett känslosvall, dock en större modell, för var och en av de två tv-profilerna under en period av två år.

Medan de arbetade i tv-studion satt Per Skoglund och Paula Fanns bland publiken under sin hästvann på V86, med Anders Eriksson i bakgrunden.

Per skoglund familj

Det var på Blsta slotts tomt som allt började, och det finns kvar än idag. När Per först kom till platsen följde Paula och hennes barn med honom på ett flyg från Malmö till Stockholm, som skedde för exakt 8 år sedan.

Det är i ruddahuset utanför fönstret, där det finns betande hästar, som paret har byggt – och fortsätter att bygga – sin framtid. Det är just denna situation som har stora konsekvenser för dem.

Per Skoglund och Paula Ahlström har samma efternamn, som används för en mängd andra saker än deras privatliv, som resor och gästfrihet.

I det här avsnittet diskuterar de hur det hade varit att de var tvungna att dela sina liv med någon annan som hade samma intresse som de hade. I samtliga fall hävdar Paula att Per förmodligen inte värderade grdslivet utan hennes närvaro:

Paula säger att hon haft huvudvärk länge, och hon får en mothugg av Per: “Jag har haft huvudvärk länge, och du var lite ptvingad tre huvudvärk när jag flög upp.”

Jo, men man hade kanske inte tänkt på att sätta upp en monter med ett gäng mössor om man var mitt i en hästintresse, säger Paula.

I så fall skulle du ha haft bra bråttom och varit på gymmet. Garanti. Hade man inte haft grd hade man inte hamnat i den här situationen, säger Paula.

Per skoglund familj

Per skoglund familj