Kjell Lönnå Familj

Kjell Lönnå Familj |Titus Lonn, Kjell Lonns far, tjänstgjorde som präst i baptistkyrkan. Inom samma år, 1948, flyttade familjen till Sundsvall. Redan 1953, medan Kjell Lonn bara var 17 år gammal, etablerade han en ungdomskör i Elimkyrkans kyrka i Sundsvall, där hans far tjänstgjorde som kyrkoherde.

Efter ett framträdande 1955 som hyllades som enastående av lokaltidningen Sundsvalls Tidning publicerades där en artikel om Lonn och kören.

Lonn började sin karriär inom förlagsbranschen 1952–1955 med att arbeta som typograf på Sundsvalls Tidning. Mellan 1955 och 1957 gick han i Anders Beckmans skola för att utbilda sig till reklamtecknare. 1971 kom han in på Lärarhögskolan i Kalmar, där han utbildade sig till musiklärare.

Från 1957 till 1981 var han anställd i Sundsvall som musik- och teckningslärare. Sedan 1960 har han arbetat som producent inom radio och tv självständigt. 1980 till 1987 var han anställd som producent på Sveriges Radio, och han har arbetat självständigt sedan 1987.

1965 var det han som grundade Sundsvalls Kammarkör. Två år senare satte han en annons i lokaltidningen där han sökte sjungande män för att delta i ett möte på KFUM i Sundsvall. Som ett resultat av denna sammankomst bildades KFUM-kören.

Han fungerade som dirigent för dessa körer, som var och en rest till många platser över hela världen. Dessutom fungerade han från och med 2006 som dirigent för damkören Confetti.

Kjell Lönnå Familj
Kjell Lönnå Familj

Lonn har skrivit ett stort antal psalmer och körkompositioner, varav en är den låt som användes till Psalm 521 i psalmboken som gavs ut 1986, My dead hours. 1998 fick han ansvaret att leda Riksförbundets Svenska Kör i dess egenskap av förbundsdirigent.

Kjell Lönnå Familj
Kristofer Lönnå , Ulrika Lönnå , Titus Lönnå , Karin Lönnå

Han målade även bilder och visade dem i gallerier vid sidan av sitt arbete i musikbranschen.2013 skrev Lonn självbiografin med titeln Sngen er min, som innehöll berättelser från både hennes personliga och professionella liv.

Folk brukade springa på kolstubbar och gräva sina egna startgrop istället för att använda startblock då, men du har helt rätt i båda dessa saker. Under den tiden tjänstgjorde jag i militärpolisen och tävlade i en polistävling i Oxelosund. Det var ett smutsigt jobb, men jag var tvungen att göra det. Teckning, musik och gymnastik, som alla anses vara “övningsgrenar”, var mina tre starkaste ämnen under programmet.

Jag var bara i så bra form i några år, men under de 25 år som jag var lärare gick flera av mina medarbetare och jag upp tidigt och sprang sex-sju kilometer på morgonen, och då och då åkte vi vidare längre löpturer på 2,5 mil. Sedan några år tillbaka har jag inte sprungit alls lika ofta som jag brukade, men jag går en mängd olika sträckor och försöker hålla ett jämnt tempo.

Till och med Helen Sjoholm, som först träffade Kjell Lonn i unga år när hon började sjunga i kör under uppväxten i Sundsvall, har varma minnen av honom. Helen Sjoholm träffade Kjell Lonn första gången i unga år.

Han hade en så betydande inverkan. Jag har faktiskt haft en nära relation med Kjell under de senaste fyra decennierna, precis som Tommy har. När jag först började sjunga i hans fantastiska julkonsert var jag tolv år gammal. Konserten fortsatte under lång tid, och jag tror att den var 53 år lång när han först började göra den. Enligt vad hon säger i P1 Morgon har hon sjungit mycket, stått framför Kjell, medverkat i körer, och haft mycket stöd och stöttning från Kjell.

– Han var en man som älskade att hitta röster och få fram dem, och jag fick tidigt möjligheten genom honom i Sundsvall, där jag växte upp. – Han var en man som älskade att hitta röster och få fram dem. Han är verkligen viktig för mig.