Kjell Lonna Familj image 3familj
Kjell Lönnå Familj
00
Kjell Lönnå Familj |Titus Lonn, Kjell Lonns far, tjänstgjorde som präst i baptistkyrkan. Inom samma år, 1948, flyttade familjen