Isolde Död

Isolde Död |Spädbarnet, som var ett år, kontrollerades flera gånger under natten. Enligt SVT Nyheter Jönköping stod barnskötarna utanför stugan och lyssnade på vad som pågick där inne samtidigt som de tittade in genom fönstret.

Men i gryningen upptäcktes det att ynglingen hade avlidit av värmeslag.Nu har åklagare Daniel Larsson utarbetat en dom för brottet vållande till annan enskilds död. Han menar att ettåringen inte var ordentligt övervakad under hela tiden. En villkorlig dom är det som övervägs för straffmätningen.

Enligt David Larsson, som talat med Smlands-Tidningen, är “utredningen i skuldfrågan avslutad, och gärningen har godtagits; som en följd av detta är det straff enligt praxis.”

I det fall barnskötarna inte håller med om domen kommer ärendet att tas upp till en domare.Dessutom har barnets familj lämnat in ett skadeståndsanspråk mot barnskötarna.

Isolde Död
Isolde Död

Kärleksdrycken är en metafor för de sprickor som kan utvecklas mellan människor. Kärlek omfattar en betydande del av glädje, men den inkluderar också lika mycket ångest och vånda. Passion, attraktion, men också svartsjuka (när Tristan gifte sig med Isolde med de vita händerna), längtan, svek och återförening är alla teman som utforskas i romanen, som alla är frågor som fortsätter att vara aktuella i det moderna samhället.

Isolde Död
Isoldes kropp upptäcktes i ett hem beläget norr om Motala. Där upptäcktes också mammans kropp. Hon hade ett försök att ta sitt liv, och hon erkände senare att hon var ansvarig för sin dotters död. För att den rättsmedicinska undersökningen skulle vara avgörande sattes plåster av narkotiska fentanyl på hennes kropp.

Denna låg långt ifrån staden och avskuren från stadens invånare. Efter att Eva flyttat till Sverige gick hon in på svenska på SFI och därefter svenska B på universitetet, allt med bibehållen anställning. Efter det fick hon jobb på sjukhusets apotek på deltid. 2008 hade Eva ett tillfälligt möte med en man som heter Mattias, och inom en månad efter deras möte fick de reda på att de väntade barn.

De bodde inte tillsammans eftersom Eva inte ville lämna gården, och Mattias ville inte bo hos Evas familj, särskilt inte hos Evas mormor, som han uppfattade som auktoritativ och kontrollerande. Isoldes mormor hade starka åsikter om moderns roll i ett barns liv, hur barnet skulle leva och uppfostras, som härrörde från familjens östtyska kultur.

Dessa åsikter står i kontrast till den svenska synen, som betonar den större roll som fadern spelar i ett barns liv. Eva växte upp med dessa övertygelser, som hennes mamma dagligen ingjutit i henne. Eva och hennes mamma bodde i nära anslutning till varandra och delade på allt, inklusive sina måltider och sin trädgård.