Rząd wyjaśnia: Brak ograniczeń importu na komputery stacjonarne w ramach kodu taryfowego 8471.

Nowe Delhi: Rząd jednoznacznie oświadczył, że nie ma żadnych ograniczeń dotyczących importu określonego sprzętu informatycznego, takiego jak komputery stacjonarne. Dyrekcja Generalna Handlu Zagranicznego (DGFT), dział ministerstwa handlu, poinformowała w okólniku skierowanym do organów celnych i branży, że jedynie import laptopów, tabletów, komputerów osobistych typu all-in-one, komputerów o bardzo małym rozmiarze i serwerów jest ograniczony, a ich import jest dozwolony z ważnym zezwoleniem na import. „Stosunkowe ograniczenie importu nie ma zastosowania do innych towarów, takich jak komputery stacjonarne itp., objętych kodem taryfowym 8471”, napisano.

W języku handlu międzynarodowego każdy produkt jest klasyfikowany za pomocą kodu HSN (Zharmonizowany System Nomenklatury), zwłaszcza znanych jako kody taryfowe. Ten system ułatwia zorganizowaną kategoryzację towarów na całym świecie. Kod HS 8471 obejmuje przedmioty związane z automatycznym przetwarzaniem danych komputerowych oraz towary takie jak myszy, drukarki, skanery i napędy CD. W sierpniu 2023 roku rząd nałożył ograniczenia na konkretne elementy sprzętu informatycznego. Jednak w październiku tego samego roku, w odpowiedzi na obawy wyrażone zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne firmy, dostosował ograniczenia w imporcie laptopów i komputerów. Importerom zezwolono wówczas na sprowadzanie tych dostaw sprzętu z zagranicy, wystarczyło uzyskać zezwolenie, pod warunkiem dostarczenia szczegółów dotyczących ilości i wartości. Celem nowego „systemu kontroli importu” jest nadzorowanie przybywania laptopów, tabletów i komputerów do kraju bez zakłócania dostępności na rynku czy wprowadzania skomplikowanego systemu licencjonowania. Importerzy mogą ubiegać się o kilka zezwoleń, a te zezwolenia pozostaną ważne do 30 września 2024 roku. W odniesieniu do komputerów stacjonarnych urzędnik zauważył, że niektóre firmy poinformowały DGFT, że cła nie zezwalają na import komputerów stacjonarnych. W odpowiedzi na to wydano wyjaśnienie. W komputerach stacjonarnych jednostka centralna (CPU) i monitor są oddzielne, podczas gdy w komputerach osobistych typu all-in-one jednostka centralna (CPU) jest zintegrowana.

Źródło: zeenews.india.com