Evert taubes fru

Evert taubes fru |Evert Taube var den fjärde av totalt 13 barn; hans syskon omfattade bland annat systrarna Marta Taube-Ivarsson och Karin Parrow samt bröderna Carl-Otto Taube och Gösta Taube. Evert Taube var den fjärde ungen i familjen.

När han föddes bodde hans familj på ön Vinga, som var en del av Styrso församling i Västergötland och låg utanför inloppet till Göteborgs hamn. Carl Gunnar Taube, familjefadern, arbetade som fyrvaktare och född och uppvuxen i Bygde socken. Modern Julia Sofia Jakobsson är född och uppvuxen i Strömstad och avled där 1947. Vigseln ägde rum den 1 juli 1884 i Kungshamn som ligger nära Smogen.

Fadern hade en karriär som sjökapten och tjänstgjorde som fyrvaktare vid Vinga fyr från 1889 till 1905. Båda moderns bröder innehade tjänsten som fyrvaktare; en serverad på Ursholmen, som ligger utanför Koster, och den andra serverad på Hllo.

Otto Reinhold Taube föddes 1816 och dog 1892. Han arbetade som tullförvaltare och satt i styrelsen för Evangelisk-lutherska missionsföreningen i Göteborg mellan åren 1868 och 1872. Mormodern Fredrika Kjellerstedt kom från Skellefteå

Evert Taube föddes klockan fem på morgonen i ett hus i Göteborg, med adressen Stora Badhusgatan 7/ Bryggaregatan. Detta hus låg vid foten av berget Otterhallan, och det var känt som Keillerska huset. Detta hus revs 1969. I detta hus hade Evert Taubes farfar bott.

Evert taubes fru
Evert taubes fru

När han kom för att anteckna dödsattesten insåg doktor Silfverskiold att det fortfarande fanns liv i det lilla liket som skulle ha varit dödfött. Han hade placerats bort på ett bord på grund av detta första antagande att han hade varit dödfödd.

Evert taubes fru
Astri Taube

Evert Taube gav sig ut på sin första resa till Vinga sjövägen när han bara var sju-tolv dagar gammal. Han var besättningsman på bogserbåten Arthur, som tillhörde Red Company och var kapten av Gustafsson. Taube har sagt att han hade en mycket lycklig uppväxt, och att den präglades av aktiviteter som fiske och sjöfart, samt berättelser om andra marker och livet på vattnet.

Taube tillbringade sitt trettonde skolår på Vinga på deras alldeles egna skola, som tjänade öns 10 elever på den tiden då det bodde totalt fem familjer där.

Hans utbildning, å andra sidan, skedde inte bara i den blygsamma pilotskolan i Vinga, utan också, i betydande utsträckning, hemma under ledning av sin far, som var mycket intresserad av både de skriftliga och talat ord. Taube sammanfattar de djupa känslor han har för skolan på följande sätt:

Evert lyfte garna fram sina skotska rotter – en omskriven anfader ar Jacob Mesterton, fodd I Edinburgh 1625. Men aven andra forfader figurerar I hans bocker.

Mormor Marta Helena Elg var av svårspårad Värmlandsslakt. Men I skaldens tappning blef hon av vallonsk harkomst, då en fransk genealog slagit fast att hennes efternamn var en översattning av det vallonska Lelan, från ordet “alg” på franska.