Julia Kronlid Familj

Julia Kronlid Familj |Under åren 2005–2009 gick Kronlid på Örebro universitet och deltog i socialvårdsprogrammet där.

Hans koncentrationsområde var socialpedagogiskt terapeutiskt arbete. Kurserna för programmet var tillräckliga för att få en kandidatexamen i socialt arbete. Därefter blev hon anställd på den allmänpsykiatriska avdelningen i Örebro läns landsting.

Staden Täby är Kronlids hem sedan 2015; dessförinnan var han bosatt i Lillkyrka, som ligger utanför Örebro. Hon är en politikerhustru; hennes man heter David Kronlid. Kronlid har tidigare erfarenhet inom det medicinska området,

efter att ha arbetat som sjuksköterska och volontärarbetat för PMU på en klinik och sjukhus i Papua Nya Guinea. Innan hon gav sig ut på resan fick hon undervisning på Sida i Härnösand under en period av fyra veckor.

Julia Kronlid Familj
Julia Kronlid Familj

På lantdagarna som Sverigedemokraterna höll 2009 argumenterade Julia Kronlid för en biståndsvänlig politik. Sedan dess har hon utmärkt sig genom att tala mycket om betydelsen av ökat bistånd, främst till organisationen UNHCR, med avsikt att hjälpa fler flyktingar på plats i regioner som är nära att vara i kris.

Julia Kronlid Familj
mer information uppdaterar snart om Julia Kronlid Familj

Hon har även suttit som ledamot i riksdagens utrikesutskott 2010–2016, under den tiden var hon utrikes- och biståndspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Denna post innehas i riksdagen.

Däremot sitter hon sedan 2017 i nämnden som har tillsyn över socialförsäkringen och sedan 2021 har hon även fått uppdraget som språkrör i frågor som rör socialförsäkringen.

Kronlid är en hängiven Kristi efterföljare, och han har varit medlem i kyrkomötet sedan 2014, förutom att tjänstgöra som vice gruppledareHon delar detta ansvar med Aron Emilsson och ansvarar för kyrkopolitiken på riksnivå för partiet.

Hon har deltagit aktivt i diskussioner och kampanjer för samvetsfrihet för hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt i samband med abort, och för att sänka tröskeln vid vilken en kvinna kan göra abort. Under intervjuns gång tvivlade hon också på evolutionsteorin.

Hon uttalade följande i en intervju med SANS år 2010: “Idén att människor härstammar från apor är en som evolutionsteorin gör, men jag omfamnar den inte. På grund av hur långt tillbaka i tiden den ligger , den vetenskapliga giltigheten av det skulle kunna ifrågasättas.”