Mamma Slår Sitt Barn Video

Mamma Slår Sitt Barn Video | En undersökning som gjordes i Norge 2007 visade att bland unga i det landet som var mellan 18 och 20 år hade 26 procent upplevt någon form av fysiskt våld eller övergrepp från en av sina föräldrar, medan endast 7 procent hade upplevt våld från båda sina föräldrars händer.

När uppgifterna är uppdelade efter kön kan man visa att kvinnor har blivit utsatta för mildare former av disciplin från sina föräldrar till lite högre nivå än pojkar.

Kvinnor är mer benägna än pojkar att utsättas för övergrepp i hemmet eftersom det är vanligare i sambandet mellan en mamma och hennes dotter. Som ett resultat är flickor mer benägna att bli offer för våld i hemmet än pojkar. Forskningen har i mindre utsträckning fokuserat på personerna bakom retoriken, personerna som begår våldshandlingar och mödrarna i synnerhet.

I forskningsrapporten ger Kruse och Bergman resultaten av kvalitativa djupintervjuer som de genomförde med sju mammor, som alla erkände att de använt omotiverat, fysiskt våld eller aggression mot sina barn någon gång under sin föräldrakarriär. Mödrarna har var och en sökt professionell hjälp för sig själva för att hantera sin ilska, aggression eller våldsamma tendenser.

Mamma Slår Sitt Barn Video
Mamma Slår Sitt Barn Video

Båda damerna som förhördes lever vad som kan anses vara ganska normala liv. Det beror på att de båda är sysselsatta, har arrangerat boende åt sig och har en genomsnittlig utbildningsnivå.

Mamma Slår Sitt Barn Video
Barn 3 år

Däremot har kvinnorna haft erfarenheter som faller in i den bild av riskfaktorer för utövande av våldshandlingar som dras upp av forskningen. Ett fåtal av mammorna, till exempel, har också använt fysiskt våld mot sin partner, och majoriteten av dem hade själva blivit utsatta för någon form av fysisk eller känslomässig misshandel någon gång under sin barndom.

Enligt många djupgående studier är majoriteten av kvinnorna de primära förövarna av våld och olaglig användning av fysiskt våld när det gäller att disciplinera sina avkommor. Deras erfarenheter kan kasta lite ljus över detta ämne för oss.

I den meningen har vi undersökt den vanligaste typen av våld mot barn, den som sker mest frekvent och som påverkar flest individer. Enligt Kruse är dessa damer inte typiska i den meningen att de aktivt har sökt professionell hjälp för de problem som de står inför.