Egoinas Mamma

Egoinas Mamma

Egoinas Mamma |Med varmedyna, andning och att Frédéric drog sina fingrar hårt langs min rygg. Varkarna gjorde ont, men att det hela tiden kom en paus gjorde det uthardligt. Jag forsokte fokusera mer på att det snart inte skulle gora ont an att det faktiskt gjorde ont.

Nar vi kom in till sjukhuset anvande jag mig av lustgas de forsta timmarna som funkade jattebra. Det tog inte bort smartan, men gav ett rus som gjorde att jag fick lite avstånd på något satt.

Det var forst nar det narmade sig 10 centimeter som jag kande att jag tappade kontrollen och inte langre lyckades återhamta mig mellan varkarna. Jag fick epidural som tog bort smartan. Jag kunde se varkarna på skarmen, men kande knappt någonting. En riktig lattnad efter att ha haft varkar I over ett dygn.Att jag helst inte ville ha epidural.

Jag har ingen åsikt om smartlindring och jag var absolut inte ute efter att vara en martyr eller så, men when jeg kom in into sjukhuset kande jag att jag absolut inte ville ha epidural. Det forvånade mig for jag trodde att jag skulle vilja ha så mycket smartlindring som mojligt. Jag vet inte varfor men det kandes laskigt, som att jag skulle forlora kontakten med och kontrollen over min kropp.

Egoinas Mamma

Men nar jag inte langre kunde återhamta mig mellan varkarna och fick I mig for mycket lustgas några gånger så att jag forlorade medvetandet rekommenderade de epidural. Jag erkande mig besegrad och tackade ja. Jag ar så happy over det I efterhand. Hade jag inte fått den pausen innan krystfasen hade jag nog inte orkat.

Egoina, who is widely considered to be among the most successful bloggers in Sweden, has a mother who goes by the moniker Egoina’s mother.

The success that Egoina’s daughter has had with her blog is inspiring her mother, who is well on her way to having the same kind of influence in the adult world. I truly like her. Because of how talented she is.

Egoinas Mamma

Gun is the name of one of Egoina’s mother’s friends. Because she has left so many insightful, hilarious, and original comments on Egoina’s mother’s blog, she has been under a lot of pressure to begin writing on her own blog.

And just a few weeks ago, this event occurred in its entirety. And Gun just handed over this today…

Egoinas Mamma