Jacob Wallenberg Förmögenhet

Jacob Wallenberg Förmögenhet

Jacob Wallenberg Förmögenhet |Jacob Wallenberg är medlem i den mäktiga Wallenbergfamiljen. han fick sitt namn efter den svenske kungen. Han tog sin kandidatexamen i ekonomi från Wharton School vid University of Pennsylvania 1980 efter att ha avslutat sina studier där. 1981 tog han en Master of Business Administration-examen från institutionen.

Wallenberg började arbeta med SEB 1984 efter att ha genomgått ett antal traineeprogram. Även om det mesta av hans tid har spenderats i Sverige, har han även tillbringat tid i Singapore, Hong Kong, London och New York.

Wallenberg var vice VD för Investor AB, en kreditverksamhet som hade betydande innehav i ett flertal stora svenska företag, från åren 1990 till 1992. Wallenberg utsågs till VD för SEB-koncernen kort efter återföreningen 1993, och han valdes till ordförande i SEB-koncernen. styrelsen följande år 1997.

Wallenberg var en konstant närvaro vid varje Bilderberg-konferens från åren 2000 till 2016.Wallenberg har en bakgrund inom militären och tjänstgör för närvarande som officer i reserven. Han är gift med Marie Wallenberg sedan tre decennier och de har tre barn tillsammans.

2018 hedrades han med Order of the Rising Sun för sina prestationer. Peter Wallenberg levde och dog på Brevik på Värmdo. Den bedömda värderingen av hans jordbruksfastighet, Breviks gård, är 54,6 miljoner svenska kronor (SEK), men gårdens verkliga marknadsvärde är betydligt högre. Dessutom ägde han bilar, båtar och traktorer på fastigheten som var värda två miljoner kronor.

Målningarna, antikviteterna och andra föremål i Peter Wallenbergs hem har beräknats vara värda totalt 60 miljoner svenska kronor, enligt bouppteckningen. Det finns ingen ytterligare information tillgänglig om hur konst och antika föremål värderas eller hur värderingsprocessen fungerar.

Jacob Wallenberg Förmögenhet

Enligt en tidning som har granskat bouppteckningen omfattar Peter Wallenbergs arv sällsynt konst och aktier värda en miljard svenska kronor (eller kronor). Där köptes upp till 75 procent av värdet på Peter Wallenbergs börsaktier, vilket samma dag som han gick bort motsvarade 746 miljoner kronor.

Enligt anklagelserna innehade Peter Wallenberg dessutom 58,6 miljoner svenska kronor i kontanter och 20,2 miljoner onoterade aktier till ett värde av 20,2 miljoner svenska kronor. Men förutom alla tillgångar sägs det att han också hade en bankskuld på 20 miljoner dollar. Stora delar av Wallenbergs inkomster finns i stiftelser som bland annat skänker till svensk forskning. Dessa stiftelser är namngivna efter hans ära.

Peter Wallenberg avled i januari månad i en ålder av 88 år på Breviks ägor.Wallenbergs testamente innehöll dock inte alla dessa saker som tillgångar. Utöver det var han skyldig banken totalt 20 miljoner svenska kronor, som ska betalas av idag.

Jacob Wallenberg Förmögenhet

Peter Wallenberg hade varit noga med att specificera sitt sista testamente i ett testamente som han skrev i mars 2014, och där uppgav han att han inte var nöjd med att låta barnen dela på hela pengarna. Istället visade han uppskattning till en av Investors receptionister samt sin före detta fru.

Peter Wallenberg fick tre barn: Jacob Wallenberg, Andrea Gandet och Peter “Poker” Wallenberg jr.

Jacob Wallenberg Förmögenhet

Jacob Wallenberg Förmögenhet