Anders Knape Familj

Anders Knape Familj

Anders Knape Familj |Han är född och uppvuxen i Karlstad och efter en kort stund på Hammarön återvände familjen till staden. Han tog examen från Tingvallagymnasiet och deltog i ett seminarium i Berlin vid 19 års ålder, vilket väckte Knapes intresse för globala angelägenheter.

Knape tjänstgjorde vid Värmlands regemente under rikstjänsten. Därefter gick han till Karlstads universitet för att avsluta sina studier, fastän han inte fick något diplom. Han var Karlstads studentkårs ordförande 1978–1979.

Knape ledde kampanjen Energi för Sverige – Linje 1 i Värmland inför kärnkraftsomröstningen 1980.

Anders Knape valdes in i Karlstads kommuns kommunfullmäktige vid 21 års ålder i valet 1976. Han har blivit omvald varje gång sedan dess.

En heltidstjänst på kommunhuset var Knapes belöning efter att de borgerliga partierna vunnit kommunalvalet 1985, som assistent åt moderata kommunalrådet Lennart Pettersson. Sedan dess har han varit politiker på heltid

När han 1988 ersatte Petterson som Karlstads moderata fullmäktigeledamot var Knape även ledamot i Värmlands landstingsfullmäktige 1979 till 1988. När han suttit i kommunfullmäktige i 19 år innehade Knape både majoritets- och minoritetsposter. 2007 sa han upp sig från tjänsten.

Som chef för Karlstads kommunfullmäktige sedan 2014 omvaldes han 2018.

Knape valdes till vice ordförande i dåvarande Svenska Kommunförbundets styrelse 2000 och den posten hade han till 2007 då kommun- och landstingsförbunden slogs samman till den nya organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, där han valdes till ordförande. Han avgick också som kommunalråd i Karlstad med anledning av detta.

Knape har suttit i moderaternas partistyrelse sedan 2003, då han fungerade som samordnare för partiets lokala politiska grupp.

Anders Knape Familj

Samtidigt har han en lång historia av att arbeta inom lokalpolitiken, vilket har gjort att han fått erfarenhet. En skilda slagg kommer att föra fram olyckorna.

Personer som Anders Knape, som lämnade Karlstadssamhället 1944 och gick med i kommunfullmäktige, har lagt vantarna på en bit av stadens mörka historia. Han har varit där genom finanskrisen 2008 och sprängningen av bubblan i början av 2000-talet.

Under 1990-talets krisr tjänstgjorde han som kommunalråd med 500 procent löneförhöjning och allt ansvar som krävde det. Då upplevde Karlstads kommun en konjunkturnedgång som höll i sig i flera år.

Anders Knape Familj

Anders Knape Familj