Fadime sahindal mamma

Fadime sahindal mamma image 3 mamma

Fadime sahindal mamma

Fadime sahindal mamma |Pappan uppgav under 2015 års förhandling att han varit psykiatrisk patient på Fadime och att han skulle vara en fara för sin familj om han återvände – som en följd av detta borde han få tidsbegränsning.

Det har rapporterats av straffrättsväsendet att Sahindal har begått självmord i fängelset.

Eftersom han hade för avsikt att dra sig tillbaka till sitt hem och spendera tid med sin familj, identifierades inga hinder för att förhindra straffet från att inträffa vid en lämplig tidpunkt.

Det fanns en möjlighet att han skulle bli arbetsoförmögen på äldre dagar, enligt Rättsmedicinalverket.

Under vintern 1998 avrättades Fadime Sahindals far och bror för att ha misshandlat och hotat den unga kvinnan.

Fadime sahindal mamma image 2

Hon hotades till livet och var försköts av släktingar som ett resultat av vilket hon fick en pojkvän som inte hade upptäckts av hennes familj. Under sommaren 1998 planerade hon att flyga över landet med sin pojkvän, men det slutade med att hon fastnade i en bilolycka.

Fadime Sahindal tillbringade en tid med sin mångårige vän och riksdagsledamoten Nalin Pekgul, som också är turkisk kurd.

Som ett resultat av sina förhandlingar med fadern träffade Nalin Pekgul en överenskommelse med honom, som föredrog att hon inte förföljde sin dotter med motiveringen att hon inte hade besökt Uppsala och inte besökt Pojkvännens grav.

Fadime Sahindal började sina studier i stersund, men han passade på att umgås med mamma och syskon i Uppsala.

Fadime ahindal höll ett tal på riksdagen 2001 som en del av ett seminarium om våld mot kvinnor. Där berättade hon om hur hennes familjs dynamik hade förändrats sedan de flyttade till Sverige, bland annat hur olika släktingar hade börjat rikta in sig på henne för att de inte var bekanta med hennes västerländska levnadssätt.

Hon berättade också om hur hon och hennes man blivit mer delaktiga i sina barns liv sedan de flyttade till Sverige.

Fadime sahindal mamma image 1

Dessutom uppgav han att han hade förberett sig på att presenteras med en kniv, och att det faktum att han nu hade en svensk pojkvän gjorde det möjligt för honom att genomföra sin plan att ge bort henne på en sedvanlig satt med en kurdisk man. .

Fadime sahindal mamma

På grund av detta antog allmänheten att hon hade dragit sig bort från sin familj och försökte ta sitt liv.

Som ett resultat av sina offentliga framträdanden i media har Fadime Ahindal bland annat varit med i flera tv-program där hon har talat om sin nuvarande situation.

Kim Sahindal hade tidigare gripits av polis i Bollnäs och dömdes, samt av både Hudiksvall tingsrätt och hovrätt, innan han dömdes till livstids fängelse för mord, som har beskrivits som “det våldsammaste” i hovrättsdomen.

Som ett resultat av detta sågs mordet som särskilt tragiskt, särskilt eftersom gärningsmännen var Kim Sahindals egna barn och Kim Sahindals egna barnbarn – som alla dog i processen.

Fadime sahindal mamma image 0

“Genom sorgeprocessen har Kim Sahindal ibland avslöjat en fadersgestalt för sin far och vid andra tillfällen uppmanat henne att ta itu med det trauma som detta innebär, vilket inkluderar möjligheten att en närstende blir ett offer för sin egen långt”, enligt till artikeln. domen.

Fadime sahindal mamma

Fadime sahindal mamma

Rating