olycka
Börje Salming Ung
00
Börje Salming Ung Börje Salming Ung |Borje Salming är son till Karin och Erland Salming, och han tillbringade sin barndom i bå