Lasse Kron'er Sjuk image 3Info
Lasse Kronér Sjuk
02
Lasse Kronér Sjuk |Kronér kom ursprungligen till allmänhetens kännedom när han var med i varietéen Triple &