Lars hammar sjuk image 3Bror
Lars hammar sjuk
00
Lars hammar sjuk |Filip Hammar, son till lärarna Lars och Tiina Hammar, växte upp i Köping och bor nu i Stockholm. Hans mor kommer frå