Jungfru Marias Mamma

Jungfru Marias Mamma image 3 gravid

Jungfru Marias Mamma |Trots att Mary var en jungfru vid den tiden, berättade ängeln Gabriel henne i ett möte medan hon var förlovad att hon skulle föda en son som skulle uppfylla profetiorna i Gamla testamentet.

Enligt Nya testamentet berättade Gabriel till Mary att denna son skulle uppfylla profetiorna i Gamla testamentet (tillkännagivandet). Mary var överlycklig och började berömma Gud när hon besökte sin relativa Elizabeth, som var mor till Johannes dopet (Magnificat). Efter detta födde hon Jesus i Betlehem; Men omedelbart efter födelsen var hon tvungen att fly till Egypten på grund av de hot som kung Herodes den stora.

Mariologi är namnet som ges till studien av Maria ur ett kristet perspektiv. Hon var en jungfru vid tidpunkten för tillkännagivandet och åtminstone fram till Jesu födelse, enligt doktrinen om majoriteten av kristna sekter, som säger att hon blev tänkt av den Helige Ande.

Ett litet antal protestantiska sekter, förutom den östra ortodoxa kyrkan, de orientaliska ortodoxa kyrkorna och den romersk -katolska kyrkan, tror att Mary inte blev gravid under resten av sitt liv och att hon levde sitt liv som jungfru.

Enligt böckerna i Nya testamentet var hon där för att bevittna ett antal viktiga stunder i sin sons vuxna liv. Dessa stunder inkluderar: (inklusive bröllopet på Cana och korsfästelsen på Golgata). På samma sätt deltog hon i de vanliga bönerna som snart hölls efter Jesu uppstigning. Mary tillhörde den familjära linjen Aaron och var därför medlem i Levis stam. Hon var också släkt med Elizabeth, som var hustru till prästen prästen.

Jungfru Marias Mamma
Saint Anne

Jungfru Marias Mamma image 2

Ett antal senare kristna apokryfböcker ger ytterligare detaljer om Marias liv. Dessa traditioner hävdar bland annat att Marias föräldrar utsågs till Joakim och Anna.

Det sägs i James evangelium, som skrevs på grekiska om året 100 och går tillbaka till den perioden, att Maria var ett sent barn som föddes till rika och hängivna judiska föräldrar vid namn Joakim och Anna.

Mary var flytande på arameiska, som var Jesu modersmål eftersom hon var från samma lilla stad Nazareth i Galilea som han var.

Hon var 14 år när hon tillkännagav sitt engagemang till Josef, en snickare.Mary har inte någon betydande inverkan på de aktiviteter som Jesus är involverad i. Hon har en låg profil medan hon bor tyst hemma i Nazareth. Mary, å andra sidan, var där vid korsfästelsen av Jesus och var bland lärjungarna när han växte upp från de döda.

Kult Mary anses vara mycket betydelsefull inom den katolska kyrkans sammanhang.Familjen beslutade slutligen att göra sitt hem i den galileiska bosättningen Nazareth, som ligger i bergen. Redan mellan 12 och 13 år överlämnades Maria till den mer erfarna snickaren Joseph från Bethlehem,

och ett avtal som bevittnades och juridiskt bindande inrättades mellan barnens familjer. Brudpriset betalades av Josefs familj till Marias föräldrar året innan bröllopet. Året efter skulle paret fullborda sitt äktenskap och flickan skulle flytta in i Josefs hem.

Jungfru Marias Mamma image 1

Vi lär oss av evangelierna att hon ursprungligen kom från staden Nazareth, som ligger i det territorium som nu är Israel. Som nämnts är det möjligt att hon kom från en prästfamilj som tillhörde Levis stam. Vi är medvetna om att Joseph från Nazareth satte sin tro på henne, och att efter att Jesus föddes under stjärnan, reste paret till Betlehem för att fylla i nödvändiga pappersarbete.

Legenderna avslöjar dock ytterligare information. Traditionen säger att de hade varit barnlösa i en betydande tid innan till Marias födelse, och att hon tillbringade sina formativa år i templet, samma plats där Zacharias, far till Johannes döparen, tjänade som präst. I ett tidigt skede i historien om den kristna religionen spridde tron ​​att efter Marias död togs hennes kropp och själ omedelbart upp till himlen för att förhärligas.

Den uppskattning som Maria hölls ökade under medeltiden. Salmer och speciella böner som Ave Maria införlivades i tjänsten.Den viktigaste helgen i kristendomen är Jungfru Maria, som ofta kallas Madonna.

Först 1950 erkände den katolska kyrkan officiellt uppfattningen om Marias uppstigning till himlen som en dogma, vilket motsvarar en grundläggande doktrin. Denna doktrin avvisas av både den ortodoxa kyrkan och de protestantiska kyrkorna eftersom de inte godkänner den.

I ett stort antal kloster hålls Jungfru Maria särskilt högt uppskattat. Detta gäller särskilt för den cistercianska ordningen under den svenska medeltidens tidsperiod. Saint Birgitta etablerade sin egen ordning av munkar, som blev känd som Birgittine Order, där hon fortsatte traditionen.

Många pilgrimsfärdplatser är assoCiate med Marian Miracle and Apparitions, som Black Madonna i Jasna Góra -klostret i Czestochowa, som sägs ha räddat Polen från svenskens härjningar. Andra pilgrimsfärdplatser är också förknippade med andra marianmirakel och uppenbarelser (under 1600- och början av 1700 -talet).

Jungfru Marias Mamma image 0
Rating