Nanne grönvall sjuk

Nanne grönvall sjuk

Nanne grönvall sjuk | Efter hennes medverkan i Melodifestivalen blev vi kontaktade av Nanne Grönvall som informerade oss om att hon genomgått en halsoperation efter flera månaders hjärtsjukdom.

På grund av överproduktion i ett av bisköldkörteln hade Läkaren upptäckts alldeles för höga kalciumhalter i kroppen och hade varit på gränsen till att bli träffad av blixten.

Med tanke på att bisköldkörtelarna ligger så nära nerverna att de kan orsaka problem under operationen fanns det också en viss oro för att det skulle hända under ingreppet.

“Men världens mest underskattade operations- och narkotikaadvokater, sjuksköterskor och undersköterskor sträckte ut en varm hand till mig och genomförde ett exceptionellt jobb”, skrev Nanne Grönvall på Instagram om sin upplevelse.

Under intervjuns gång diskuterar Hon koronavirusens inverkan på samhället och hon uppger att hon håller sig hopkurad både för att förhindra halsen från att utvecklas och för att motverka spridningen av covid-19.

“Det finns en utbredd oro för hur detta kommer att påverka världen, med betydande livshotande konsekvenser för så många människor, där viruset både har agerat och kommer att fortsätta att göra det på obestämd tid.” Plus hela världens ekonomi – tävlingar och anställningsmöjligheter som utgör en risk för ett stort antal företagare, entreprenörer och anställda. Enligt artikelförfattaren, “Detta är ett extremt stressande och upprörande scenario för alla.”

För några veckor sedan tävlade Nanne Grönvall, 57, i Melodifestivalen 2020 där hon fick samma respons som hon fått några veckor tidigare. Hennes bidrag “Carpool karaoke” kom inte längre i tävlingen, men Nanne fortsatte att glänsa – även i den sista omgången av Andra chansen, där hon tävlade mot ett stort antal andra veteraner.

Tiden efter en schlager har bland annat resulterat i försening i planeringen av en operation.

Nanne grönvall sjuk

Nanne berättar för sin egen historia om det på Instagram, där hon lägger upp bilder på sig själv när hon lämnar och uppdrag personal på Karolinska sjukhuset i Solna.

Efter det upptäckte min husläkare att jag led av höga kalciumnivåer i mina lemmar och att jag även led av ihållande svullnad till följd av överproduktion i ett intilliggande bisköldkörtel. Enligt Nanne har “bortagen varit stängd i fyra dagar, och jag har varit tillbaka på mitt rum sedan dess.”

Nanne Grönvall beskriver det som viktigt att vi pratar om saker som inte är så självklara i livet, som situationer med utsatthet, skuld och skam.

Alla former av utsatthet, inklusive alla barn och unga som drabbas av vuxna, är förbjudna. Vi måste spendera lite mer tid i klassrummen om detta. Psykologia bör undervisas i skolor från och med första årskursen.

När hon var i 30-årsåldern sökte hon hjälp av en terapeut för att klara av den situation som uppstått under hennes egen uppväxt.

Man bär med sig vad han har upplevt med rädslor. Jag har satt som mål att göra mitt absolut bästa för att mina barn ska växa upp friska och lyckliga.

Nanne grönvall sjuk

Nanne grönvall sjuk

Rating