Johan pehrson längd

Johan pehrson längd

Johan pehrson längd | Carl Johan Georg Pehrson är en politiker från Sverige som är medlem i Folkpartiet Liberalerna.

Riksdagsledamoten för Rebro län har suttit i kammaren sedan 1998 och han är för närvarande ordförande i riksdagens utskott för rättvisa och mänskliga rättigheter (sedan 2002).

Vidare är han rättspolitisk talesperson för Folkpartiet Liberalerna och som ordförande i Alliansen för Sveriges rättspolitiska arbetsgrupp.

Pehrson föddes i Längbro stad i rebro län. Han tog examen från Uppsala universitet med en kandidatexamen i juridik. Han gick med i Folkpartiet Liberalerna 1985, sedan han tidigare varit medlem i Sveriges Liberala Ungdomsförbund.

1998 valdes Pehrson in i Sveriges riksdag efter att ha arbetat som hovskrivare vid rebro tingsrätt i tre år. Under två år, från 2001 till 2002, tjänstgjorde Pehrson som det liberala folkpartiets partisekreterare.

Carl Johan Georg Pehrson är en svensk politiker som är medlem i Liberala Folkpartiet (LPP). Från och med 1998 har riksdagsledamoten för Rebro län varit aktiv i lagstiftningsprocessen och fungerar för närvarande som organisationens representant i riksdagens u-tskott för rättsliga och mänskliga rättigheter (sedan 2002).

Johan pehrson längd

Dessutom fungerar han som rättsombud för Sveriges liberala parti och som ordförande i Alliansen för landets rättsliga organisation.

Pehrson föddes i Längbro i Rebro. Han klarade en kandidatexamen i juridik vid Uppsala universitet och tog sin examen.

Han engagerade sig för första gången i Liberala partiet 1985 och har sedan dess varit medlem i Sveriges Liberala Ungdomsförbund.

Pehrson valdes in i Sveriges riksdag 1998 efter tre års tjänst som hovskrivare för Rebro tingsrätt. Pehrson var liberala folkpartiets partisekreterare under en period av två år, från 2001 till 2002.

Enligt Forbes är Johan Pehrson en av de mest respekterade parlamentsledamöterna, samt en av de mest populära parlamentsledamöterna. Baserat på vår forskning, samt information från Wikipedia, Forbes och Business Insider, har Johan Pehrsons nettovärde uppskattats vara i närheten av 1 miljon dollar.

Johan pehrson längd

Johan pehrson längd

Rating